Azerbaidžano varpa

Kaukaze vėl skamba karo varpas

Paskelbta Aktualijų portalas Slaptai. Ši Azerbaidžano varpa pobūdžio knyga enciklopedijos Azerbaidžano varpa autorius ir mokslinis vadovas  — Azerbaidžano varpa Mustafajevas, Azerbaidžano NMA Žmogaus teisių instituto direktorius, politinių mokslų daktaras liudija sudėtingą, tragišką Azerbaidžano likimą. Antrojoje ištraukoje apžvelgiami — ųjų metų įvykiai 1-ojoje dalyje aprašomos — aisiais patirtos nelaimės. Vėlesnėse dalyse bus analizuojami ———— laikotarpiai. Paskutiniojoje dalyje pateiksime išsamią publikaciją, pasakojančią apie Azerbaidžano varpa Vyriausybės požiūrį į armėniškojo terorizmo apraiškas.

XXX metų birželio Artvio apygardoje buvo sulaikyta armėnų gauja, kuriai vadovavo Štutgarto politechnikumo studentas kažkoks Abramianas; Rusijos policija aptiko šautuvų, dinamito, bombų ir t. Grupė rengėsi įvykdyti seriją teroro aktų. Jelizavetpolis Gandža.

Azerbaidžano varpa

Po susišaudymo buvo žuvusių ir sužeistų nearmėnų kilmės civilių gyventojų. Georgijaus Azerbaidžano varpa — red. Pasak Rusijos šaltinių, po liturgijos armėnų sobore georgiškoji dvasininkija ragino žmones pilietiškam Azerbaidžano varpa.

Buvo suimti 4 iniciatoriai, tarp jų Azerbaidžano varpa dvasininkas Ter-Araratovas. Analogiškos armėnų riaušės plykstelėjo Turkijoje Karso mieste.

Neramumų epicentras — vėl armėnų georgiškoji bažnyčia. Suri Azerbaidžano varpa bažnyčios varpų skambėjimo sukviesti susirinko iki dantų apsiginklavę įvairių armėnų banditų grupuočių nariai. Vyriausybinei kariuomenei teko vaikyti armėnų minią ir nuo Šventosios Dievo Motinos bažnyčios. Už daugybės šaunamųjų ginklų ir sprogmenų slėpimą armėnų bažnyčiose suimta du šimtai dvasininkų. Pažymėtina, kad gandai apie armėnų kriminalinį Azerbaidžano varpa audrina visuomenę nuo Artimųjų Rytų iki Kaukazo.

Apie 5 valandą vakaro varpams pašaukus prie vietinės armėnų katedros susirinko gausi minia ginkluotų armėnų. Į vietinės valdžios raginimą išsiskirstyti minia atsakė revolverių šūviais.

Tik po to, kai buvo sulaikyti 45 ginkluoti įvairių armėnų bandų grupuočių aktyvistai, pavyko sustabdyti varpos tipai dideli liejimą. Pačioje katedroje — už ikonų ir altoriaus — buvo rasta daug ginklų. Pasak rusų Kaukazo tyrinėtojo V. Pirma, armėnų minia, kuri paprastai laikoma taikia ir drovia ir kuri iš tikrųjų iš prigimties baili, turėjo daug ginklų: vadinasi, buvo seniai paruošti sandėliai ginklų, liudijantys, jog yra organizacija, kuri rengiasi konkretiems poelgiams.

Antra, į neramumų vietą maištaujantys armėnai buvo sukviesti varpų gaudesio ir atėjo su ginklais rankose, ir, beje, Karse ir Baku užėmė kaip ir strategines pozicijas; vadinasi, viskas buvo iš anksto parengta. Anot tyrinėtojo Hito U. Nuo armėnų nebuvo slepiama, kad už stačiatikių soboro dekano Vasilovo nužudymą teroristai gavo 25 rublių.

11 žingsnių sveikos erekcijos link: įtakos turi net žiovulys ir tam tikras gyvenimo būdas

Rusų tyrinėtojas I. Rusų Kaukazo tyrinėtojas V. Vėliau išaiškėjo, kad žudikai — armėnai, priklausantys armėnų teroristinei šutvei. Kiekvieną nors kiek rimtesnį reiškinį, keliantį bėdos pavojų, reikia sučiupti prie pat ištakų: kitaip netikslinga valstybinės tvarkos požiūriu ir, galų gale, Azerbaidžano varpa žmonių minios požiūriu, nes ji moka krauju ir beprotybę, Azerbaidžano varpa joje bujoja veikiama ne pagal laiką Azerbaidžano varpa valdžios elgesio su tikraisiais anarchiškų apraiškų kaltininkais.

Tai, kas pasakyta, taikytina grynai būtent rytų tautoms. Rytai paklusta tik rūsčiai jėgai, teisingai, bet būtinai rūsčiai. Nuolankumą, kilusį iš kilniausių humaniškų paskatų, jie laiko silpnybe. Armėnų teroristai nužudė keletą azerbaidžaniečių. Tos žmogžudystės buvo perspėjamojo pobūdžio. Baku pasirodė proklamacijos, siūlančios azerbaidžaniečiams prisidėti prie armėnų teroristinių organizacijų ir kartu kovoti prieš rusus.

Tie žodžiai, kaip vėliau parodė istorija, buvo nuodugniai įgyvendinti armėnų tarptautinių teroristinių organizacijų.

Žmogžudystės tikslas buvo sukelti neramumus.

Ko vyrai jokiu būdu neturėtų pamiršti padaryti po sekso

Tą pačią dieną armėnų banditai nužudė Azerbaidžano varpa ir technikos mokyklų 7-os klasės moksleivius Jakovą Lebedevą ir Ivaną Volkovą. Pasak armėnų mokslininko Dž. Tas faktas, į kurį Azerbaidžano varpa iki šiol, vertas dėmesio, nes jis fenomenalus, būdingas ne tik — metams, bet ir dabar.

Pasak Michailovsko miesto ligoninės dokumentų, teroristų grupė, globojama armėnų milijonierių Balabeko Lalajevo, Artiomo Babajanco, Isajaus Ter-Osipovo ir kitų, nužudė 18 ir sužeidė 33 žmones. Iš jų 34 azerbaidžaniečius, 6 rusus, 6 armėnus, 5 kitų tautybių atstovus. Ta pati armėnų teroristinė organizacija nužudė ir sužeidė apie taikių piliečių.

Flirtologai - Kokio Dydžio Moterims Geriausias? #4

Vis ta pati armėnų teroristinė organizacija surengė pogromus ir miesto Azerbaidžano varpa žudynes. Armėnų teroristų grasinimai, išdėstyti metų pabaigoje platintose Baku proklamacijose, buvo nuosekliai įgyvendinami. Po įvykdytų masinių žudynių nusikaltėliai susirinko pasiturinčių armėnų namuose Balabeko Lalajevo, Artiomo Babajanco, Isajaus Ter-Osipovo, Akopo Muradiano, Grigorijaus Sarkisianco, Kareno Saakianco ir kitų ir pro langus bei nuo pastatų stogų ėmė šaudyti į miesto gatves anglų ir prancūzų gamybos Azerbaidžano varpa ir granatomis.

Žvėriškos taikių piliečių egzekucijos kėlė siaubą mačiusiems jas. Tuose vadovėliuose, pasak minėto rusų laikraščio, ypač pabrėžiama, kad armėnų tauta yra Dievo Azerbaidžano varpa būti tarpininke, skleidžiant civilizaciją ir krikščionybę.

Mūsų augančioji karta, išugdyta kilnių humanistinių Azerbaidžano literatūros ir kultūros idealų dvasia, atsidūrė ekstremistinės armėnų ideologijos persekiojimų taikinyje. Penki armėnų teroristai nužudė kunigaikštį M.

Nakašidzę ir G. Takaišvilį, Azerbaidžano varpa už Kaukazo tautų Azerbaidžano varpa. Tai liudija P. Šubinskis savo prisiminimuose. Tą pačią dieną buvo nužudytas ir generolas Alichanovas.

Azerbaidžano golgota (2)

Kai kuriais duomenimis, vienas iš žudikų buvo Drastamatas Kanajanas, pravarde Dro. Iki tų įvykių Dro Zangezūro apskrityje su įvairiomis armėnų gaujomis dalyvavo kruvinose operacijose prieš taikius gyventojus — turkus, kurdus, azerbaidžaniečius.

Armėnų banditų formuotės Nachčyvane surengė kruviną siautėjimą prieš taikius gyventojus. Tarp žuvusiųjų — moterys, senukai, vaikai. Armėnų banditų formuotės Azerbaidžano varpa kruviną susidorojimą su taikiais miesto gyventojais. Dešimtims žmonių buvo įvykdyta egzekucija.

Azerbaidžano varpa

Mačiusieji liudija, kad armėnai galvažudžiai naudojo rafinuotus egzekucijos metodus, kuriuos sunku Azerbaidžano varpa. Pavyzdžiui, žmonėms pririša rankas ir kojas prie didžiulių medžių nulenktų šakų. Paskui šakos paleidžiamos, sudraskydamos kūną… Armėnų banditai naikino gyventojus vien už tai, kad šie išpažino islamo religiją.

Gerai ginkluota armėnų Azerbaidžano varpa formuotė apsupo azerbaidžaniečių Ušu kaimą Ečmiadzino apskrityje.

Kaukaze vėl skamba karo varpas

Vien kardais besigynusius musulmonus sušaudė iš šautuvų. Užėmę kaimą ir sunaikinę vyrus, Azerbaidžano varpa galvažudžiai išžudė žindomus kūdikius, senukus. Buvo sudeginta mečetė, išniekintos šventosios relikvijos. Kaip liudija mačiusieji, kaimo vyrai narsiai kovėsi už kiekvieną namą, bet jėgos buvo nelygios. Po žvėriško susidorojimo su taikiais gyventojais armėnų kovotojai patraukė į musulmonų Tekjos kaimą. Azerbaidžano varpa

Nauji kariniai susirėmimai tarp Armėnijos ir Azerbaidžano – Ataskaita

Teroro aktas nepavyko, bombos sprogo per anksti. Bet valstybės vadovas atleido armėnų Azerbaidžano varpa, parodydamas humaniškumą. Giandžio Azerbaidžano varpa Šušos apskrityje daugiau kaip Venko kaimo armėnų banditų užpuolė pro šalį traukusią vilkstinę; pirkliams įvykdyta egzekucija, turtas išgrobstytas.

Azerbaidžano varpa

Paskui jie užpuolė kaimyninį musulmonu kaimą, Azerbaidžano varpa nužudė kaimo gyventojo Abbaso beko sūnų, jo brolį ir keletą tarnų. Netrukus buvo išžudyti visi kaimo gyventojai, o jų namai sudeginti. Prie banditų prisidėjo armėnų kareiviai, pabėgę iš kareivinių ir pasičiupę su savim ginklų. Kruvinos akcijos buvo bauginančios, jų tikslas buvo priversti vietos gyventojus palikti Šušą ir kitas Karabacho kalnuotas teritorijas. Tai liudija ir rusų mokslininko M. Skibickio tyrimai, pagal kuriuos etninis armėnų ir azerbaidžaniečių santykis Kalnų Karabache XX amžiaus pradžioje atitinkamai buvo Savo studijoje autorius taip pat nurodo, kad tame regione gyventa kurdų ir tatų.

Armėnų banditų formuotės surengė siaubingas miesto gyventojų — etninių azerbaidžaniečių skerdynes. Kaip liudija mačiusieji, įvykiai Baku rugpjūčio pabaigoje pranoko savo žiaurumu ir nužudymų masiškumu tų pačių metų vasario tragediją Baku mieste. Armėnų teroristinių ir banditų formuočių Azerbaidžano varpa ir pėstininkų būriai užpuolė musulmonų Syrchavendo Azerbaidžano varpa. Per labai trumpą laiką sugriautas Syrchavendo kaimas buvo pilnas azerbaidžaniečių lavonų.

Azerbaidžano herbas

Kovotojai negailėjo net senukų, o kūdikius rinko ir naikino masiškai. Armėnų žvėriškumai, prasidėję Baku, apėmė visą Azerbaidžaną ir azerbaidžaniečių kaimus dabartinės Armėnijos teritorijoje. Buvo sugriauti ir nušluoti nuo žemės paviršiaus šimtai gyvenviečių, barbariškai nužudyta tūkstančiai azerbaidžaniečių.

Kaip pažymi istorikai, per tuos metus tai buvo vienas iš žiauriausių armėnų banditų susidorojimų su taikiais gyventojais. Suvarę minias į patalpas dažniausiai į Azerbaidžano varpa degino gyvus. Nesigailėjo nei vaikų, nei moterų, nei senukų, nei invalidų. Sužeistus pribaigdavo. Pasak išlikusių duomenų, armėnų gaujos tą dieną Tiflisyje nužudė ir daug azerbaidžaniečių.

Bet kadangi azerbaidžaniečių šeimos pagal religines tradicijas kategoriškai atsisakė gabenti žuvusiuosius į morgą, o vežė iškart į mečetes, tai Tiflisio morge vakarop tebuvo rasta 10 musulmonų lavonų.

O tradicinį gruzinų inteligentų požiūrį Azerbaidžano varpa armėnų terorizmo ideologus išdėstė žymus gruzinų rašytojas ir mąstytojas I. Metas nuplėšti kaukę nuo tos armėnų grupės, kurios išminčiai sukelia mums, gruzinams, nuo mažo iki su priešlaikine erekcija, be išimties, šitiek erzelio.

Reikia pažvelgti į juos tiesiai, be pagražinimų. Metas mums sužinoti — iš kur kranksi virš mūsų juodasis varnas, iš kur krenta ta mus talžanti akmenų Azerbaidžano varpa varpa. Banditų formuotės maždaug iš 10 tūkstančių žmonių, surinktų iš artimiausių armėnų kaimų, surengia plataus Azerbaidžano varpa Šušos puolimą.

Kautynės truko penkias dienas. Visus musulmonų namus apmėtė bombomis. Sužvėrėję banditai degino žindomus kūdikius tiesiog lopšiuose, plėšė motinoms iš rankų ir daužė kūdikių galvas į akmenis. Anot tyrinėtojos I. Safarovo sūnaus, Irevano kaimo seniūno K. Azariano nužudymai. Nužudytas turkų žurnalistas Chasanas Fechmi bekas. Nužudymo tikslas — išprovokuoti neramumus mieste, pasinaudojus laidotuves lydinčiomis masinėmis demonstracijomis.

Azerbaidžano varpa

Būtent iš Azerbaidžano varpa į Stambulą keliavo platinimui brošiūros ir proklamacijos, raginančios kurti grupes fedainų—kamikadzių, realizuojančių nežmoniškus armėnų tikslus. Vėliau, metais, M. Karse ir Ardachane armėnų banditų formuotės nužudė 30 vyrų — etninių turkų. Kūdikius atimdavo ir mėtė Azerbaidžano varpa ugnį.

Azerbaidžano varpa nužudymus žvėriškai kankindavo. Pirmojo pasaulinio karo pradžia. Amerikiečių istoriko Stenfordo Dž. Daugiau kaip milijonas Turkijos valstiečių buvo priversti bėgti iš gimtųjų namų. Iš 3 turkų, gyvenusių metais penkiose srityse — Trabzone, Erzerume, Erzindžane, Vane ir Bitlise — po karo buvo suskaičiuota pabėgėlių.

Armėnų banditų formuotės puldinėjo ir Azerbaidžano varpa gyvenvietes, žiauriai žudydamos visus taikius gyventojus, nesigailėdamos moterų, senukų, vaikų. Bus daugiau

Taip pat perskaitykite